Wyniki wyszukiwania dla "git-hash"

4 odpowiedź

Pobierz bieżący skrót gita w skrypcie Pythona

Chciałbym dołączyć bieżący skrót git do wyjścia skryptu Pythona (jakonumer wersji kodu, który wygenerował ten wynik).Jak mogę uzyskać dostęp do bieżącego skr...