Wyniki wyszukiwania dla "meta-predicate"

2 odpowiedź

Opierając się na porządku reguł

Do obliczenia odległości Hamminga między dwiema listami o tej samej długości używam