Wyniki wyszukiwania dla "doctrine-query"

2 odpowiedź

zapytanie „gdzie nie jest” w programie do tworzenia zapytań doctrine

Próbuję odtworzyć to zapytanie:

1 odpowiedź

Doctrine: Nie można wybrać encji za pomocą zmiennych identyfikacyjnych bez wybrania co najmniej jednego aliasu głównego elementu

Używam następującego kodu wkonstruktor zapytań, aby wybrać średnią wartości punktacji i jednostkę kategorii, do której należy ta średnia:

2 odpowiedź

Wyrażenie mysql NOW () w Doctrine QueryBuilder