Wyniki wyszukiwania dla "glkit"

1 odpowiedź

otwiera ekran ludzkiej twarzy w iphone

Muszę stworzyć ludzką twarz 2D do twarzy 3D. użyłemten link aby załadować plik „.obj” i zmapować tekstury. Ten przykład dotyczy tylko sześcianu i piramidy. Z...

3 odpowiedź

Mapowanie tekstur w GLKit nie działa tylko w urządzeniach

Użyłem kodu wten link mapować tekstury ludzkich twarzy. Ten kod używaGLKIT renderować obrazy. Kod działa dobrze w symulatorze, ale ten sam kod, jeśli uruchom...

2 odpowiedź

Obrót ekranu iGL OpenGL ES, gdy widoczny jest pasek aplikacji w tle

Moja aplikacja korzysta