Wyniki wyszukiwania dla "objectcontext"

3 odpowiedź

Typ kontekstu EF6 „System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext” nie jest obsługiwany

Mam nowy projekt utworzony przy użyciu Visual Studio 2013 z ADO.NET Entity Data Model (EF6).Teraz muszę użyć funkcji Dynamic Data (np. Dostęp do obiektu Meta...

4 odpowiedź

Ponowne użycie ObjectContext lub nowego ObjectContext dla każdego zestawu operacji?

Jestem nowicjuszem w Entities Framework i właśnie zaczynam się nim bawić w wolnym czasie. Jedno z głównych pytań, jakie mam, dotyczy sposobu obsługi obiektów...

1 odpowiedź

Kontekst obiektu Entity Framework na żądanie w ASP.NET? [Zamknięte]

Czy uważa się za dobrą praktykę używanie pojedynczego ObjectContext na żądanie? Czytam, że te obiekty powinny być krótkotrwałe i nie są zbyt kosztowne w twor...

4 odpowiedź

Jak zatrzymać generowanie Entity Framework BOTH ObjectContext i dbContext