Jaki jest najlepszy sposób zmiany widoku akcesoriów wskaźnika koloru / widoku ujawnienia w komórce widoku tabeli w systemie iOS?

Muszę zmienić kolordisclosureIndicatorView akcesoria w aUITableViewCell. Myślę, że są dwa sposoby, aby to zrobić, ale nie jestem w stanie określić, który z nich jest optymalny. Oto co myślę, że mogę zrobić.

Istnieje własnośćUITableViewCell - accessoryView. Więc mogę użyćsetAccessoryView:(UIView *)view i podaj widok jakoUIImageView trzymając obraz, który chcę.

Napisałem klasę narzędzi, która tworzy widok zawartości (np. Kolor tła, dodawanie innych rzeczy itp.) Dla mojej komórki i dodam ten widok treści do komórki wUITableViewDelegate. Inną opcją jest narysowanie aUIImage nadpisującdrawRect metodaCustomContentView klasa użytkowa.

Wykonując opcję 1 - mogę załatwić sprawę w sposób jabłkowy. Po prostu daj im widok i zrobią resztę. Ale myślę, że dodanie nowegoUIView obiekt do każdego wiersza może okazać się ciężkim przydziałem obiektów i zmniejszeniem szybkości klatek. W porównaniu do tylkoUIImage obiekt w moimcontentView. wierzęUIImage jest lżejszy niżUIView.

Proszę rzuć lekkich ludzi i pomóż mi zdecydować.

questionAnswers(11)

yourAnswerToTheQuestion