Wbudowane wideo YouTube w WebView nie uwzględnia ustawień pełnego ekranu

Używamprzewodnik wyświetlany tutaj osadzić wideo w kontrolerze WebView.

WebView znajduje się wewnątrz działania, które ma motywTheme.Dialog

Wbudowane wideo jest wyświetlane z miniaturą jako pierwszą w działaniu. używamfs=0 aby wyłączyć opcję pełnego ekranu.

Po naciśnięciu przycisku odtwarzania wideo ładuje się w trybie HTML5 (myślę), a następnie nie respektuje ustawionego ustawienia pełnego.

Jak mogę wyłączyć ustawienie pełnego ekranu w trybie HTML5?

Mój kod HTML jest następujący.

public String getHTML() {
    String html = "<iframe class=\"youtube-player\" style=\"border: 0; width: 100%; height: 95%; padding:0px; margin:0px\" id=\"ytplayer\" type=\"text/html\" src=\"http://www.youtube.com/embed/"
        + "k8GzqXg2ugA"
        + "?fs=0\" frameborder=\"0\">\n"
        + "</iframe>\n";
    return html;
  }

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion