Wyniki wyszukiwania dla "google-shared-contacts"

2 odpowiedź

Pobieranie po stronie klienta zdjęć kontaktów Google

2 odpowiedź

Ujednolicenie obsługi OAuth między gdata i nowszymi interfejsami API Google

Pracuję zInterfejs API kontaktów Google iInterfejs API Kalendarza Google w Pythonie. Pierwszy z nich to API GData, a drugi to API Google ... API, więc podcza...