Ujednolicenie obsługi OAuth między gdata i nowszymi interfejsami API Google

Pracuję zInterfejs API kontaktów Google iInterfejs API Kalendarza Google w Pythonie. Pierwszy z nich to API GData, a drugi to API Google ... API, więc podczas gdy klienci są dostępni, każdy z nich jest objęty osobnymi klientami - tutajGData, iGoogle API.

Problem, z którym mam do czynienia w pracy z tymi klientami, polega na tym, że obaj mają swój własny sposób radzenia sobie z OAuth2. Biblioteka GData zapewniagdata.gauth.token_to_blob(auth_token) igdata.gauth.token_from_blob(auth_token) metody tłumaczenia tokenów autoryzacji na / z ciągów znaków w celu przechowywania w bazie danych, podczas gdy biblioteka google-api zapewniametoda na App Engine (platforma, na którą piszę) do przechowywania danych uwierzytelniających OAuth.

Nie widzę jasnego sposobu przechowywania pojedynczej rzeczy (czy to token dostępu, czy poświadczeń) dostępnej dla obu interfejsów API, ale janaprawdę nie chcę, aby użytkownicy musieli dwukrotnie uwierzytelniać się. Czy jest jakiś sposób, aby to osiągnąć, nie licząc porzucenia bibliotek klienta Google i pisania prostych połączeń HTTP?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion