Wyniki wyszukiwania dla "ggplot2"

2 odpowiedź

Ręczna zmiana kolejności rodzajów linii i przesunięcie słupków błędów w ggplot

Korzystanie z tych danych

1 odpowiedź

kontrola kolejności facet_grid / facet_wrap w ggplot2? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak zmienić kolejność etykiet aspektów w ggplot (niestandardowe etykiety zawijania twarzy) [/questions/5490638/how-to-change-the-order-of-facet-labels-in-ggplot-custom-facet-wrap-labels] 2 odpowiedzi Planuję ...

2 odpowiedź

Jak konkretnie zamawiasz oś x ggplot2 zamiast kolejności alfabetycznej? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Zmień kolejność dyskretnej skali x [/questions/3253641/change-the-order-of-a-discrete-x-scale] 5 odpowiedzi Próbuję zrobićheatmap za pomocąggplot2 używającgeom_tiles funkcja tutaj jest mój ...