Atak na formatowanie ciągów

Mam mały program C do wykorzystania. Zrozumiałem też logikę ataku, który miał zostać wykonany. Jednak, o ile staram się, to po prostu nie działa dla mnie.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define SECRET1 0x44
#define SECRET2 0x55

int main(int argc, char *argv[]) {
 char user_input[100];
 int *secret;
 int int_input;
 int a, b, c, d; /* other variables, not used here.*/

 /* The secret value is stored on the heap */
 secret = (int *) malloc(2*sizeof(int));

 /* getting the secret */
 secret[0] = SECRET1; secret[1] = SECRET2;

 printf("Please enter a decimal integer\n");
 scanf("%d", &int_input); /* getting an input from user */
 printf("Please enter a string\n");
 scanf("%s", user_input); /* getting a string from user */

 printf(user_input);
 printf("\n");

 /* Verify whether your attack is successful */
 printf("The original secrets: 0x%x -- 0x%x\n", SECRET1, SECRET2);
 printf("The new secrets:   0x%x -- 0x%x\n", secret[0], secret[1]);
 return 0;
}

Po prostu muszę wydrukować adres i wartość secret [0] za pomocą ciągu formatującego „printf (user_input)”;

Próbowałem podać coś w rodzaju „x6eafffffff% x% x% x% x% s”. ale to nie działa. Wszelkie sugestie będą mile widziane. Wielkie dzięki.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion