Wyniki wyszukiwania dla "external-dependencies"

1 odpowiedź

TFS dll i problemy z odniesieniami

Używamy Team Foundation Server dla naszego głównego projektu. Za każdym razem, gdy dodajemy nowego pracownika na miejscu lub poza nim, zawsze musimy ręcznie ...

1 odpowiedź

Jak wyeksportować projekt Eclipse za pomocą zależności zewnętrznych Jar?

W przetwarzaniu chciałbym zaimportować bibliotekę napisaną w Javie, która owija się wokół zewnętrznej biblioteki (plik .jar).Przetwarzanie wydaje się importo...