TFS dll i problemy z odniesieniami

Używamy Team Foundation Server dla naszego głównego projektu. Za każdym razem, gdy dodajemy nowego pracownika na miejscu lub poza nim, zawsze musimy ręcznie ustawić odniesienia.

Czy jest możliwe, aby TFS kopiował / zapisywał / przekazywałdll's do nowego użytkownika bez konieczności instalowania ich za każdym razem?

Na przykład dodaję nową funkcjonalność i instalujęDocumentFormat.OpenXml do mojego projektu. Skonfiguruj kod, który uruchamia i działa poprawnie na moim komputerze, publikuję go działa dobrze na żywo. Sprawdzam wszystko w TFS.

Mój współpracownik pobiera projekt, w którym próbuje go zbudować, i błędnie stwierdza, że ​​nie wie, co z nim zrobićDocumentFormat.OpenXml ponieważ nie istnieje żadne odniesienie.

Więc muszą pobraćDocumentFormat.OpenXml a następnie mogą zbudować i uruchomić projekt.

Czy istnieje sposób, aby TFS uratował nam ten krok?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion