Wyniki wyszukiwania dla "lxc"

2 odpowiedź

Jak skonfigurować okno dokowane, aby mieć dostęp do Internetu przez połączenie bezprzewodowe?

5 odpowiedzi

Co Docker dodaje do lxc-tools (narzędzia LXC przestrzeni użytkownika)?

2 odpowiedź

Uruchom pełny kontener w Docker?

3 odpowiedź

Czy można wystawić urządzenie USB na kontener LXC / Docker?

5 odpowiedzi

sudo: efektywny uid nie jest 0, czy sudo zainstalował setuid root?

Próbuję utworzyć pakiet deb z rootfs LXC i po jego utworzeniu chcę zainstalować ten pakiet na dowolnym komputerze. Do tego momentu osiągnąłem pakowanie i ins...

1 odpowiedź

LXC bez chroot

Czy istnieje sposób na użycie LXC do zarządzania zasobami przy użyciu grup procesów bez tworzenia kontenerów? Pracuję nad usługą, która uruchamia dowolny kod...

12 odpowiedzi

Jak przypisać mapowanie portów do istniejącego kontenera Docker?

3 odpowiedź

Jak ustawić adres MAC dla kontenerów Docker LXC?