Flash AS3 Global Variables?

HI mam główną klasę

//main.as

package {
  public class main {
    public var testGlobal:string = "testValue";

  }
}


//pop.as

package {
  public class pop {
    function pop():void {
      trace("testGloabl from main.as" + testGlobal);
    }
  }
}

Jak mogę uzyskać wartość testGlobal na szerokości pop.as za pomocą obiektu klasy głównej. Czy istnieje jakaś metoda zmiennych globalnych?

Jak używać zmiennych globalnych w AS3.

questionAnswers(9)

yourAnswerToTheQuestion