simple_form niepoprawnie wyświetla przyciski radiowe

Używając simple_form renderuję niektóre przyciski opcji, aby wybrać opcję Gender na stronie rejestracji.

kod:

<code>    = f.input :gender,
       :collection => gender,
       :as => :radio_buttons,
       :item_wrapper_class => 'inline'
</code>

Daje to wyniki takie jak:

Czy istnieje sposób, aby pierwszy przycisk radiowy znajdował się za Male, a drugi przycisk za Female?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion