Ostrzeżenie mówiące, że `Id` istnieje i powinno zostać zniszczone

Przez większość czasu widzę następujące ostrzeżenie, gdy klikam ten sam przycisk przez więcej niż jeden raz (podczas wywoływania tej samej funkcji dwa razy lub więcej)

[WARN] [WARN][Ext.Component#constructor] Registering a component with a id (`name`) which has already been used. Please ensure the existing component has been destroyed (`Ext.Component#destroy()`.

Jak powinienemdestroy jak sugeruje Ostrzeżenie? lub jak mam to naprawić?

AKTUALIZACJA

function onPersonFound(imageData) {
      var image = Ext.create('Ext.Img', {
                 src: "data:image/jpeg;base64," + imageData,
                 id: 'logo',
                 width: 372,
                 height: 140
                 });

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion