Aktywność fragmentu łapie onKeyDown i używa fragmentu

Mam aktywność fragmentu z pagerem:

List<Fragment> fragments = new Vector<Fragment>();
  fragments.add(Fragment.instantiate(this, PastEventListFragment.class.getName(),bundle));
  fragments.add(Fragment.instantiate(this, EventListFragment.class.getName(),bundle));

  this.mPagerAdapter = new EventPagerAdapter(super.getSupportFragmentManager(), fragments);
  //
  ViewPager pager = (ViewPager)super.findViewById(R.id.viewpager1);

  pager.setAdapter(this.mPagerAdapter);
  pager.setCurrentItem(1);

Łapię zdarzenie onKeyDown:

@Override
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
  if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_MENU) {

  }
  return super.onKeyDown(keyCode, event);
}

Pytanie brzmi: Jak używać zdarzenia we wszystkich fragmentach, które stworzyłem w tym działaniu. Dzięki

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion