Powiadomienia APNS nie docierają do urządzeń zarejestrowanych w Apple MDM

Używany jest Apple MDM. Jest to MDM używający APN.

Temat mobileconfig jest taki sam jak temat Temat APSP-XXX.pem.Ciąg znaków tokenu urządzenia i PushMagic osiągnął serwer MDM po skonfigurowaniu mobileconfig.

Wysłałem treść telegramu dla tokenów urządzeń za pomocą APN. Zastępuje ciąg znaków PushMagic. Mimo że{"mdm":"xxxxxxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx"} jest wysyłany przez APN z serwera MDM, iPhone nie jest osiągalny.

Dlaczego tak jest

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion