Konwersja z mysql do mysqli (mysql_fetch_array)

Mam taki kod php, który był taki:

<code>$row = mysql_fetch_array ( mysql_query("SELECT * FROM `tblFacilityHrs` WHERE `uid` = '$uid'")); 
</code>

Próbuję teraz przekonwertować go namysqli_fetch_array jak pokazano tutajhttp://php.net/manual/en/mysqli-result.fetch-array.php (Przykład # 1 Styl obiektowy)

Nie jestem pewien, co ten przykład oznacza „$ wynik”.

Do tej pory przekonwertowałem mój kod:

<code><?php 
include('../config.php'); 
if (isset($_GET['uid']) ) { 
$uid = $_GET['uid'];
$id = $_GET['id'];  
if (isset($_POST['submitted'])) { 
foreach($_POST AS $key => $value) { $_POST[$key] = mysqli_real_escape_string($value); } 

//Query for tblFacilityHrs
$sql = " UPDATE tblFacilityHrs SET `title`='{$_POST['title']}',`description`='{$_POST['description']}' WHERE `uid` = '$uid' "; 
$result = $mysqli->query($sql) or die($mysqli->error);

//Query for tblFacilityHrsDateTimes
$sql2 = "UPDATE tblFacilityHrsDateTimes SET `startEventDate`='{$_POST['startEventDate']}',`endEventDate`='{$_POST['endEventDate']}', `startTime`='{$_POST['startTime']}',`endTime`='{$_POST['endTime']}',`days`='{$_POST['days']}',`recurrence`='{$_POST['recurrence']},`finalDate`='{$_POST['finalDate']}' WHERE `id` = '$id' "; print $sql2;
$result2 = $mysqli->query($sql2) or die($mysqli->error);

echo ($mysqli->affected_rows) ? "Edited row.<br />" : "Nothing changed. <br />"; 
echo "<a href='list.php'>Back</a>";
} 
$row = $result->fetch_array($mysqli->query("SELECT * FROM `tblFacilityHrs` WHERE `uid` = '$uid'"));
$row2 = $result2->fetch_array($mysqli->query("SELECT * FROM `tblFacilityHrsDateTimes` WHERE `id` = '$id'"));
?>
</code>

Prawdopodobnie wiele się myli, ponieważ uczę się mysqli, ale w tej chwili jest to błąd

Błąd krytyczny: wywołanie funkcji składowej fetch_array ()

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion