Backbone.js jak wartości i18n przed przekazaniem do szablonu

Używanie Backbone.js, Handlebars i Require.js z i18n. Mam plik en_us.js ze wszystkimi tłumaczeniami napisów, ale jak mam poradzić sobie z przypadkiem wysyłania dynamicznych wartości do szablonu?

Znam wszystkie te ciągi z wyprzedzeniem, ale trudne zakodowanie ich w szablonie wydaje się bałaganiarskie. Używam modułu hbs dla i18n i szablonów z require.js.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion