Dlaczego HashSet <T> nie implementuje IReadOnlyCollection <T>?

Właśnie odkryłem, że .NET Fx ma teraz 3 użyteczne interfejsy:

IReadOnlyCollection<T>IReadOnlyList<T>IReadOnlyDictionary<K,V>

I jestem trochę zdezorientowany, dlaczegoHashSet<T> nie wdrażajIReadOnlyCollection<T>? Czy są jakieś powody, albo Microsoft po prostu zapomniał o zestawach?

UPD

Po dwóch godzinach googlingu odkryłem, że istnieje wiele kolekcji w BCL, które mają.Count nieruchomość, ale nie wdrażajIReadOnlyCollection<T> berło.

UPD2

Znalazłem ten posthttp://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/netfxbcl/thread/b4fb991a-3f5c-4923-93d4-7cd5c004f859 i odpowiedź przezImmo Landwerth gdzie powiedział po

Czy inne kolekcje oprócz listy <> i słownika <> zostaną zaktualizowane, aby obsługiwały te interfejsy?

Absolutnie. W rzeczywistości wszystkie nasze wbudowane typy kolekcji implementują już IReadOnlyList <> i IReadOnlyDictionary <>. Oznacza to, że możesz bezpośrednio przekazać instancję List, T [] lub Dictionary <> do API, które ma wersję IReadOnly.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion