Różne statusy Ajax dla różnych komponentów w PrimeFaces

Na mojej stronie używam globalnego statusu ajax, który jest modalny. Oznacza to, że gdy istnieje wywołanie ajax, użytkownik nie może wykonywać innych działań i jest zmuszony czekać. Jak tutaj:

http://www.primefaces.org/showcase-labs/ui/ajaxStatusScript.jsf

Jednak takie zachowanie nie jest pożądane dla wszystkich komponentów na stronie. Na przykład, w przypadku autouzupełniania byłoby ładniej mieć nie blokujące tuż obok komponentu autouzupełniania. W RichFaces był atrybut statusu przez komponent autouzupełniania.

Czy w PrimeFaces (3.4 SNAPSHOT) istnieje sposób na uzyskanie dwóch różnych statusów ajax na stronie wyzwalających je niezależnie w razie potrzeby?

Dzięki, Lukas

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion