„Ta aplikacja chce: mieć dostęp offline”, gdy access_type = online

Mam aplikację Google z uwierzytelnianiem OAuth 2.0. Wszystko działało dobrze, ale ostatnio zacząłem wyświetlać następujący ekran „Prośba o pozwolenie”:

Dziwne jest to, że dostaję ten ekran po przejściuaccess_type=online. Znowu działało to do niedawna.

Co może być tego przyczyną? TIA

Edytować:

Wymagane zakresy to:

https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile

Próbowałem już:

z I bezaccess_type=onlinez I bezapproval_prompt=auto

Edytuj # 2:

To jest kod python, którego używam do generowania adresu URL uwierzytelniania:

encoded_params = urllib.urlencode({
  "response_type" : "code",
  "client_id" : MY_CLIENT_ID,
  "scope" : " ".join(MY_SCOPES),
  "redirect_uri" : MY_REDIRECT_URI,
  "state" : random_security_token,
  "access_type" : "online",
  "approval_prompt" : "auto",
  })

auth_url = "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?" + encoded_params

Aktualizacja (14 października):

Nawet w przypadku nowych zakresów nadal pojawia się ekran zgody. Ostatnio dostałem to na nowe urządzenie, którego używałem do uwierzytelniania.

questionAnswers(9)

yourAnswerToTheQuestion