Czytaj wiele indeksów na kolumnach z pliku csv

Mam plik .csv, który wygląda tak:

Male, Male, Male, Female, Female
R, R, L, R, R
.86, .67, .88, .78, .81

Chcę to przeczytać w df, aby mieć:

  Male    Female
  R    L  R
0  .86 .67 .88 .78 .81

Zrobiłem:

df = pd.read_csv('file.csv', header=[0,1])

Aleheaders nie tnie go. Co skutkuje w

Empty DataFrame
Columns: [(Male, R), (Male, R), (Male, L), (Female, R), (Female, R)]
Index: []

Jednak dokumenty na nagłówkach mówią:

(...)Can be a list of integers that specify row
locations for a multi-index on the columns E.g. [0,1,3]

Co ja robię źle? Jak mogę to zrobić?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion