Jak usunąć poziomy z wielu indeksowanych ramek danych?

Na przykład:

In [1]: df = pd.DataFrame([8, 9],
             index=pd.MultiIndex.from_tuples([(1, 1, 1),
                              (1, 3, 2)]),
             columns=['A'])

In [2] df
Out[2]: 
    A
1 1 1 8
 3 2 9

Czy istnieje lepszy sposób na usunięcie ostatniego poziomu z indeksu niż ten:

In [3]: pd.DataFrame(df.values,
           index=df.index.droplevel(2),
           columns=df.columns)
Out[3]: 
   A
1 1 8
 3 9

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion