Przesyłanie formularzy i plików za pomocą htmlService i skryptu aplikacji nie działa

Próbuję przesłać plik do określonego folderu dysku google wraz z danymi formularza do arkusza kalkulacyjnego. Część arkusza kalkulacyjnego tego kodu działa, ale funkcja przesyłania plików nie działa. Każda pomoc w naprawieniu tego byłaby mile widziana.

Code.gs

var submissionSSKey = 'SS ID';
function doGet(e) {
   var template = HtmlService.createTemplateFromFile('Form.html');
 template.action = ScriptApp.getService().getUrl();
 return template.evaluate();
}

function doPost(e) {
 var template = HtmlService.createTemplateFromFile('Thanks.html');
 var LoanType = template.name = e.parameter.name;
 var borrower = template.department = e.parameter.department;
 var amount = template.message = e.parameter.message;
 var emailed = template.email = e.parameter.email;
 var comp = 'N/A'

 var sheet = SpreadsheetApp.openById(submissionSSKey).getSheets()[0];
 var lastRow = sheet.getLastRow();
 var targetRange = sheet.getRange(lastRow+1, 1, 1, 5).setValues([[comp,LoanType,borrower,amount,emailed]]);

 var fileBlob = e.paramater.thefile
 var doc = DriveApp.getFolderById('folder ID');
      doc.createFile(fileBlob)//.rename('New Name');


 return template.evaluate();


}

Form.html

<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
  <form action="<?= action ?>" enctype="multipart/form-data" method="post">
  <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" style="width: 500px;">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  Name:</td>
  <td>
  <input name="name" type="text" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  Department:</td>
  <td>
  <select name="department">
  <option>Select Option</option>
  <option>Cashier</option>
  <option>Greeter</option>
  <option>Runner</option>
  <option>Line Control</option>
  <option>IDB</option>
  <option>Unknown</option>
  </select></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  Email:</td>
  <td>
  <input name="email" type="text" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  Message:</td>
  <td>
  <textarea name="message" style="margin: 2px; height: 148px; width: 354px;"></textarea></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <p>
  School Schedule (Image Files Only):</p>
  </td>
  <td>
  <p>
  <input type="file" id="thefile" name="thefile">
  </p></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <input type="submit" value="Submit" /></td>
  <td>
  You will receive an email confirmation upon submission</td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
 </form></body>
</html>

Thanks.html

<html>
 <body>
  <h1>Thanks</h1>
  <p>Thank you for your submission.</p>
  Name: <?= name ?><br/>
  Department: <?= department ?><br/>
  Message: <?= message ?><br/>
  Email: <?= email ?><br/>
 </body>
</html>

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion