SVG dilate / erode filter vs. Illustrator Offset Path

Poniżej znajduje się zrzut ekranu obrazu SVG, który jest renderowany na komputerze Mac 22.0.1229.79. Oryginalny svg jest na jsfiddle:http://jsfiddle.net/LGBk5/

Lewy obraz jest tworzony za pomocą SVG: s rozszerzaj i eroduj filtry. Właściwa jest wykonana przy użyciu efektu ścieżki przesunięcia programu Illustrator.

Lewy ma problemy: granica na dole jest zniekształcona, a krzywe nie są tak gładkie. Tymczasem gruba czarna ramka jest taka sama w obu.

Czy mój SVG ma jakiś parametr błędny lub czy rozszerzają się i powodują erozję filtrów tak pozornie wadliwych?

EDIT: Celem jest, aby ścieżki były cieńsze lub grubsze w SVG, ale zgodnie z tym przykładem, erode / dilate nie jest wystarczająco stabilne, aby polegać.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion