F #: Jak utworzyć ramkę Deedle ze źródłem danych SQL

Próbuję określić, jaki jest najlepszy sposób w F # na utworzenie ramki Deedle, gdy dane pochodzą z serwera SQL. Próbowałem takich rzeczy jak poniżej.

#I "../packages/Deedle.0.9.12"
#load "Deedle.fsx"

#r "System.dll"
#r "System.Data.dll"
#r "System.Data.Linq"
#r "FSharp.Data.TypeProviders.dll"

open System
open System.Data
open System.Data.Linq
open Microsoft.FSharp.Data.TypeProviders
open Deedle

type dbSchema = SqlDataConnection<"Data Source=server;Initial     Catalog=database;Integrated Security=SSPI;">
let db = dbSchema.GetDataContext()

let fr = db.SomeTable |> Frame.ofRows

i kilka innych wariantów. Ale bez szczęścia. Jestem nowy zarówno w F #, jak iw Deedle. Widzę, dlaczego powyższe nie działa (Frame.ofRows nie jest zgodny z argumentem), ale nie wiem, jaki jest najlepszy sposób postępowania (lub nawet jak kontynuować).

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion