dynamiczna metoda tworzenia i dekorator, dostał błąd obiekt „functools.partial” nie ma atrybutu „__module__”

Obecnie używam EndpointsModel, aby utworzyć API RESTful dla wszystkich moich modeli w AppEngine. Ponieważ jest to RESTful, te api mają dużo powtarzającego się kodu, którego chcę uniknąć

Na przykład:

class Reducer(EndpointsModel):
  name = ndb.StringProperty(indexed=False)

@endpoints.api(
  name="bigdata",
  version="v1",
  description="""The BigData API""",
  allowed_client_ids=ALLOWED_CLIENT_IDS,
)
class BigDataApi(remote.Service):
  @Reducer.method(
    path="reducer",
    http_method="POST",
    name="reducer.insert",
    user_required=True,
  )
  def ReducerInsert(self, obj):
    pass

  ## and GET, POST, PUT, DELETE
  ## REPEATED for each model

Chcę, aby stały się one ogólne. Próbuję więc dynamicznie dodawać metody do klasy. Co próbowałem dotychczas:

from functools import partial, wraps

def GenericInsert(self, obj, cls):
  obj.owner = endpoints.get_current_user()
  obj.put()
  return obj

# Ignore GenericDelete, GenericGet, GenericUpdate ...

import types
from functools import partial

def register_rest_api(api_server, endpoint_cls):
  name = endpoint_cls.__name__

  # create list method 
  query_method = types.MethodType(
  endpoint_cls.query_method(
    query_fields=('limit', 'pageToken'),
    path="%ss" % name,
    http_method="GET",
    name="%s.list" % name,
    user_required=True
  )(partial(GenericList, cls=endpoint_cls)))

  setattr(api_server, "%sList", query_method)

  # create insert method
  # ...

register_rest_api(BigDataApi, Reducer)

Ale mam'functools.partial' object has no attribute '__module__' exception. Myślę, że dzieje się tak, ponieważ między nimi występują pewne konfliktyendpoints.methoddekorator i częściowy. Ale nie mam pojęcia, jak tego uniknąć.

Traceback (most recent call last):
 File "/Applications/GoogleAppEngineLauncher.app/Contents/Resources/GoogleAppEngine-default.bundle/Contents/Resources/google_appengine/google/appengine/runtime/wsgi.py", line 239, in Handle
  handler = _config_handle.add_wsgi_middleware(self._LoadHandler())
 File "/Applications/GoogleAppEngineLauncher.app/Contents/Resources/GoogleAppEngine-default.bundle/Contents/Resources/google_appengine/google/appengine/runtime/wsgi.py", line 298, in _LoadHandler
  handler, path, err = LoadObject(self._handler)
 File "/Applications/GoogleAppEngineLauncher.app/Contents/Resources/GoogleAppEngine-default.bundle/Contents/Resources/google_appengine/google/appengine/runtime/wsgi.py", line 84, in LoadObject
  obj = __import__(path[0])
 File "/Users/Sylvia/gcdc2013/apis.py", line 795, in <module>
  register_rest_api(BigDataApi, Reducer)
 File "/Users/Sylvia/gcdc2013/apis.py", line 788, in register_rest_api
  )(partial(GenericList, cls=endpoint_cls)))
 File "/Users/Sylvia/gcdc2013/endpoints_proto_datastore/ndb/model.py", line 1544, in RequestToQueryDecorator
  @functools.wraps(api_method)
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/functools.py", line 33, in update_wrapper
  setattr(wrapper, attr, getattr(wrapped, attr))
AttributeError: 'functools.partial' object has no attribute '__module__'

Powiązane artykuły:

Różnice metod klasowych w Pythonie: związane, niezwiązane i statycznePython - czy mogę programowo ozdobić metody klas z instancji klasy?Programowo generuj metody dla klasyDodawanie metody do istniejącej instancji obiektuAktualizacjauzupełnij stos połączeńSkróć pytanie

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion