załaduj buforowany obraz WebView do ImageView

Mam WebView, który buforuje swoje obrazy do katalogu przy użyciu tych ustawień:

mWebView.getSettings().setCacheMode(WebSettings.LOAD_CACHE_ELSE_NETWORK);
mWebView.getSettings().setAppCacheMaxSize( 8 * 1024 * 1024 ); // 8MB
mWebView.getSettings().setAppCachePath(getApplicationContext().getCacheDir().getAbsolutePath());
mWebView.getSettings().setAllowFileAccess(true);
mWebView.getSettings().setAppCacheEnabled(true);

Chcę móc załadować obraz, który jest buforowany za pomocą tego WebView do ImageView.

Szukałem w katalogu, w którym katalog cache wskazuje na użycie powłoki adb (/data/data/com.example.webviewtest/cache), i znalazłem następujące foldery:

ApplicationCache.dbcom.android.opengl.shaders_cachewebviewCacheChromium

Czy jest jakiś sposób na znalezienie pobranego obrazu w tych katalogach?

Jeśli tak, czy mogę załadować je do mapy bitowej (do użycia w ImageView)?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion