Czy kropka musi być zapisana w klasie znaków (nawiasach kwadratowych) wyrażenia regularnego?

Kropka. w wyrażeniu regularnym pasuje do dowolnego pojedynczego znaku. Aby wyrażenie regularne pasowało do kropki, kropka musi zostać pominięta:\.

Zostało mi to wskazane to w nawiasach kwadratowych[] kropka nie musi być uciekana. Na przykład wyrażenie:[.]{3} pasuje... strunowy.

Prawda, naprawdę? A jeśli tak, czy dotyczy to wszystkich standardów regex?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion