Jak ukryć <p: wiadomości> po wyświetleniu wiadomości?

Pracuję nad aplikacją JSF w primefaces, w której pokazuję informacje użytkownikowi za pośrednictwem<p:messages> .

Więc kiedy użytkownik kliknie prześlij, strona zostanie przetworzona, a okno dialogowe p: wiadomości zostanie uruchomione, aby pokazać informacje użytkownikowi,

Nawiązałem do Primefacesp: wiadomości prezentacja strony

Działa dobrze ... Ale po wyświetleniu komunikatów nie zamyka się automatycznie ani nie musimy ręcznie zamykać tego okna dialogowego, ani nie pozostaje ono otwarte.

Muszę go zamknąć automatycznie po wyświetleniu komunikatu dla użytkownika ... Jak mogę to zrobić ... Czy ktoś może zasugerować, jak mogę to zrobić?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion