Właściwe powiadomienie AsyncTaskLoader o zmianach danych z wątku tła

Chcę wdrożyćAsyncTaskLoader dla mojego niestandardowego źródła danych:

public class DataSource {
  public interface DataSourceObserver {
    void onDataChanged();
  }
  ...
}

DataSource zachowa listę zarejestrowanych obserwatorów i powiadomi ich o zmianach.CustomLoader wdrożyDataSourceObserver. Pytanie brzmi, jak właściwie powiadomićCustomLoader odLoader.onContentChanged() musi być wywołany z wątku interfejsu użytkownika, ale w moim przypadkuDataSource operacje (i połączenia doDataSourceObserver.onDataChanged()) zostanie wykonane z wątków w tle.

Zaktualizowany pomysłem z końcówki Selvina:

public class CustomLoader extends AsyncTaskLoader<...> implements DataSource.DataSourceObserver {
  private final Handler observerHandler;

  public CustomLoader(Context context) {
    super(context);
    observerHandler = new Handler()
  }

  @Override
  public void onDataChanged() {
    observerHandler.post(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        onContentChanged();
      }
    });
  }
}

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion