SlickGrid: jak wyświetlić pełny tekst dla długich wpisów komórek?

UżywamTabela danych SlickGrid a niektóre z moich komórek mają bardzo długie wpisy tekstowe (co najmniej 1000 znaków).

Domyślnie SlickGrid pokazuje tylko część tekstu i skraca resztę za pomocą wielokropka.

Działa to dobrze, z wyjątkiem tego, że chciałbym pokazać pełny tekst po najechaniu myszką lub mieć inny sposób rozwinięcia komórki, aby wyświetlić pełny wpis.

Czy jest to możliwe w SlickGrid, a jeśli tak, to w jaki sposób?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion