Zręczna siatka zapakowana w dyrektywę (kątowa), niektóre opcje nie działają (zmień rozmiar i przeciągnij i upuść kolumny)

Kiedy zapakuję wtyczkę Slick Grid do dyrektywy, niektóre opcje Slick Grid (zmiana rozmiaru i kolumny przeciągnij i upuść) nie działają. Myślę, że te wydarzenia mogą być sprzeczne z dyrektywą. Czy ktoś ma wgląd?

mój html:

<div style="width:600px;height:500px;" s-grid></div>

moja dyrektywa:

angular.module('slickGrid.directive', [])
.directive('sGrid', [function () {
  return {
    restrict: 'EA',
    link : function(scope, element, attrs){
      // for clearer present I initialize data right in directive
      // start init data
      var columns = [
        {id: "title", name: "Title", field: "title"},
        {id: "duration", name: "Duration", field: "duration"},
        {id: "%", name: "% Complete", field: "percentComplete"},
        {id: "start", name: "Start", field: "start"},
        {id: "finish", name: "Finish", field: "finish"},
        {id: "effort-driven", name: "Effort Driven", field: "effortDriven"}
      ];
      var options = {
        enableCellNavigation: true,
        enableColumnReorder: true
      };
      var data = [];
      for (var i = 0; i < 50000; i++) {
        var d = (data[i] = {});

        d["id"] = "id_" + i;
        d["num"] = i;
        d["title"] = "Task " + i;
        d["duration"] = "5 days";
        d["percentComplete"] = Math.round(Math.random() * 100);
        d["start"] = "01/01/2009";
        d["finish"] = "01/05/2009";
        d["effortDriven"] = (i % 5 == 0);
      }
      // end init data

      // finally render layout
      scope.grid = new Slick.Grid(element, data, columns, options);
    }
  }
}]);

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion