Dekodowanie i weryfikacja tokena JWT przy użyciu System.IdentityModel.Tokens.Jwt

UżywamJWT biblioteka do dekodowania tokena Json Web Token i chciałbym przejść na oficjalną implementację JWT Microsoftu,System.IdentityModel.Tokens.Jwt.

Dokumentacja jest bardzo rzadka, więc mam trudności z ustaleniem, jak osiągnąć to, co robiłem z biblioteką JWT. W bibliotece JWT istnieje metoda dekodowania, która pobiera zakodowane w bazie64 JWT i zamienia je w JSON, które następnie można rozszeregować. Chciałbym zrobić coś podobnego za pomocą System.IdentityModel.Tokens.Jwt, ale po sporym kopaniu nie mogę się dowiedzieć, jak to zrobić.

Na ile warto, czytam token JWT z pliku cookie, do wykorzystania w ramach tożsamości Google.

Każda pomoc byłaby doceniana.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion