Odmówiono klucza publicznego Git SSH

Używam Bitbucket i skonfigurowałem ssh na git zgodnie z instrukcją dla Linuxa (Ubuntu 13.04)https://confluence.atlassian.com/pages/viewpage.action?pageId=270827678

Kiedy próbuję sklonować jeden projekt z mojego konta Bitbucket, otrzymuję błąd odmowy klucza publicznego

[email protected]:/var/www/git$ sudo git clone [email protected]:MyAccount/MyProject.git
Cloning into 'MyProject'...
Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

Dodałem klucz publiczny do mojego konta bitbucket.

Kiedy próbuję 'ssh -T [email protected]', tylko wtedy terminal prosi mnie o podanie hasła i otrzymuję nazwę konta jako odpowiedź.

[email protected]:/var/www/git$ ssh -T [email protected]
logged in as MyUsername.

You can use git or hg to connect to Bitbucket. Shell access is disabled.

Czy czegoś mi brakuje?

AKTUALIZACJA:

Klonowanie w $ HOME działa dobrze. Problem polega na konieczności używania sudo w / var / www / git. W jakikolwiek sposób zmienię uprawnienia, aby uniknąć używania sudo?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion