Co powoduje awarię projektanta WPF VS 2010 SP1?

Występują awarie na różnych komputerach projektanta WPF VS2010 w następującym scenariuszu:

Zainstalowany VS 2010 SP164-bitowy Windows 7Odniesienie do NHibernate.dll (wersja 1.2.0.712)

Aby odtworzyć błąd, utwórz nowe rozwiązanie WPF, wykonaj następujące czynności:

stwórz nowe rozwiązanie WPFotwórz okno główne, dodaj do niego pole tekstowe, ustaw trochę tekstu statycznegododaj odwołanie do FluentNhibernate.dll, wersja 1.2.0.712Wyczyść i odbuduj rozwiązanieOtwórz ponownie główne okno projektanta, edytuj tekstw projektancie kliknij lewą stronę okna, a następnie ponownie w polu tekstowym

Nie ma powiązań danych / poleceń, żadnego kodu odwołującego się do funkcjonalności FluentNHibernate ani niczego wysoce zaawansowanego, tylko nowe rozwiązanie WPF z następującym XAML w MainWindow.xaml:

<code><Window x:Class="testWpfApplication2.MainWindow"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Width="800"
  Title="MainWindow" Height="350" >
 <Grid>
  <TextBox Text="yxcydfdssdfsdfdsfsdsddsasdyxcasd" />
 </Grid>
</Window>
</code>

Oto kompletny Stacktrace:

<code>System.Reflection.TargetInvocationException
Exception has been thrown by the target of an invocation.
  at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(IRuntimeMethodInfo method, Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeType typeOwner)  
  at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(IRuntimeMethodInfo method, Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeType typeOwner)  
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)  
  at System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)  
  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)  
  at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

System.NullReferenceException
Object reference not set to an instance of an object.
  at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkUtil.GetRuntimeTypeVariable(Type type)  
  at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkUtil.GetRuntimeType(Type type)  
  at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkUtil.EnsureRuntimeType(Type type)  
  at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkUtil.GetRuntimeType(Type type)  
  at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkType.TryGetRuntimeType()  
  at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkUtil.EnsureRuntimeType(Type type)  
  at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkProvider.GetRuntimeType(Type reflectionType)  
  at MS.Internal.Package.VSIsolationProviderService.RemoteReferenceProxy.VsReflectionResolver.GetRuntimeType(Type reflectionType)  
  at Microsoft.Windows.Design.Metadata.ReflectionMetadataContext.CachingReflectionResolver.GetRuntimeType(Type reflectionType)  
  at Microsoft.Windows.Design.Metadata.ReflectionMetadataContext.Microsoft.Windows.Design.Metadata.IReflectionResolver.GetRuntimeType(Type reflectionType)  
  at MS.Internal.Metadata.ClrType.get_RuntimeMember()  
  at MS.Internal.Metadata.ClrMember`1.Microsoft.Windows.Design.Metadata.Reflection.IReflectionMember.get_MemberInfo()  
  at MS.Internal.Metadata.ClrType.Equals(Object obj)  at System.Collections.Generic.ObjectEqualityComparer`1.Equals(T x, T y)  
  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.FindEntry(TKey key)  
  at Microsoft.Windows.Design.Metadata.Xaml.XamlExtensionImplementations.<>c__DisplayClass5.<FindAttachableProperties>b__4(ITypeMetadata walkType)  
  at MS.Internal.Design.Metadata.Xaml.XamlType.<GetAllAttachableProperties>d__7.MoveNext()  
  at MS.Internal.Design.Metadata.Xaml.XamlType.<FindAttachableProperties>d__0.MoveNext()  
  at Microsoft.Windows.Design.Metadata.Xaml.XamlExtensionImplementations.<FindAttachableProperties>d__7.MoveNext()  
  at MS.Internal.VirtualModel.VirtualModelPropertyCollection.<GetUncachedProperties>d__0.MoveNext()  
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)  
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)  
  at MS.Internal.VirtualModel.VirtualModelPropertyCollection.GetEnumerator() 
  at MS.Internal.Designer.PropertyEditing.Model.Properties.ModelPropertyMerger.<GetFirstProperties>d__0.MoveNext()  
  at MS.Internal.Designer.PropertyEditing.Views.PropertyEntryReader.RedraftEntries(IPropertyViewManager viewManager, Selection selection, Boolean attachedOnly, IEventCodeBehindProxy eventCodeBehindProxy, CategoryList categoryList)  
  at MS.Internal.Designer.PropertyEditing.PropertyInspector.UpdateCategories(Selection selection, Boolean attachedOnly, IEntryReader entryReader)  
  at MS.Internal.Designer.PropertyEditing.PropertyInspector.RefreshPropertyList(Boolean attachedOnly)  
  at MS.Internal.Designer.PropertyEditing.PropertyInspector.OnSelectionChangedIdle()
</code>

MS potwierdziło to jako błąd SP1, ale aby uzyskać satysfakcjonujący wynik, muszę lepiej zrozumieć problem ...

Co powoduje to, dlaczego występuje tylko wtedy, gdy dodajemy FNH, dlaczego tylko podczas dodawania go z określonej lokalizacji (zestaw jest taki sam - dokonaliśmy porównania z pominięciem)? Bez dodatku SP1 działa ...

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion