Jak wydrukować i wprowadzić dane użytkownika w polu tekstowym w tkinter, Python 3.2.5?

Jestem całkowicie nowy w Pythonie i napisałem krótki fragment kodu, który drukuje i prosi o wprowadzenie danych w powłoce Pythona. Działa jak pamiętnik, w którym prosi o datę, a następnie drukuje wpisy na ten dzień. Miałem nadzieję włączyć to wywołanie i odpowiedź do pola tekstowego w GUI tkinter. Zastanawiam się, jak uzyskać ten bit kodu w polu tekstowym zamiast w powłoce Pythona.

month = int(float(input("Month(MM): ")))
day = int(float(input("Day(DD): ")))
year = int(float(input("Year(YYYY): ")))

print(str(month)+"/"+str(day)+"/"+str(year))

noEntry = True

if month == 1 and day == 2 and year == 3456:
    noEntry = False
    print("Text")
if month == 7 and day == 8 and year == 9012:
    noEntry = False
    print("More Text")
if noEntry:
    print("No Entry Found")

Chciałbym również unikać wzywania tego kodu jako pliku zewnętrznego. Chcę wiedzieć, jak zaimplementować ten kod w polu tekstowym GUI tkinter, a nie jak pobrać plik zawierający ten kod. Głównie dlatego, że jest to tak krótki program i wydaje się niepotrzebny. Dziękujemy za pomoc z góry!

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion