Błędy „Nieprawidłowy typ zwracanej zmiennej” w zagnieżdżonych klasach z metodami zwracającymi obiekty oparte na szablonach

Poniższy kod C ++ daje mi te błędy po skompilowaniu:

covariant.cpp:32:22: error: invalid covariant return type for ‘virtual Q<B> C::test()’
covariant.cpp:22:22: error:  overriding ‘virtual Q<A> B::test()’

Nie chcę zmieniać liniivirtual Q<B> test() {} dovirtual Q<A> test() {} chociaż usuwa błędy kompilacji. Czy istnieje inny sposób rozwiązania tego problemu?

template <class T>
class Q
{
  public:
    Q() {}
    virtual ~Q() {}
};

class A
{
  public:
    A() {}
    virtual ~A() {}  
};

class B
{
  public:
    B() {}
    virtual ~B() {}

    virtual Q<A> test() = 0;

};

class C : public B
{
  public:
    C() {}
    virtual ~C() {}

    virtual Q<B> test() {}
};

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion