Zgodność d3.js z IE8 / IE9

Korzystam z tabeli liderów z następującego linku

http://labs.juiceanalytics.com/leaderboard/index.html#2a65db98c6f451b7f071b630694bc350

W tej tabeli liderów używane są d3.js i d3.csv.js. Ta tablica wyników działa dobrze we wszystkich przeglądarkach oprócz IE8 i IE9. Dla tych przeglądarek istnieje jakiś błąd w skryptowaniu z d3.js. Szukałem go dobrze w Internecie, ale nie znalazłem żadnego obiecującego rozwiązania, które sprawiłoby, że działało ono z IE8 lub IE9. Błąd, który pokazuje, jest następujący: „Obiekt nie może znaleźć metody .map ()”, która jest używana w d3.js. Cieszę się, że ktoś może mi w tym pomóc.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion