Szyfrowanie hasła Maven dla innych właściwości

Chciałbym użyć szyfrowania haseł Mavena, takiego jak w przypadku węzłów dla właściwości Mojo. Próbowałem wkleić zaszyfrowane hasło do właściwej właściwości mojo, ale traktowałem je jako zwykły tekst. byłemnadzieja był atrybut, który mogłem ustawić w adnotacji dla właściwości Mojo, która wyjaśniałaby, że może być zaszyfrowana, a jeśli tak, to użyć głównego hasła systemowego do odszyfrowania, ale nie widzę w tym niczego w dokumentacji.

Czy komuś udało się użyć szyfrowania haseł Maven do niczego poza węzłami haseł serwera? Chciałbym, żeby ta praca była dla mojego Mojo.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion