Wyniki wyszukiwania dla "mojo"

4 odpowiedź

Szyfrowanie hasła Maven dla innych właściwości

Chciałbym użyć szyfrowania haseł Mavena, takiego jak w przypadku węzłów dla właściwości Mojo. Próbowałem wkleić zaszyfrowane hasło do właściwej właściwości m...

2 odpowiedź

Jak skonfigurować raporty HTML Selenium w Jenkins

Mamy konfigurację Java MOJO w Jenkins. Po zbudowaniu kodu w CI generowane będą raporty z pewnymi warunkami. Do testowania aplikacji mamy przypadki testowe Ju...

7 odpowiedzi

Jak zmusić maven MOJO do wykonania tylko raz na końcu kompilacji?

1 odpowiedź

Równoległe żądania w aplikacji Mojolicious

Mam aplikację perla, na przykład wyszukiwanie równoległe w google:

3 odpowiedź

Java Maven MOJO - uzyskiwanie informacji z projektu POM

Pracuję nad wtyczką Maven. Wydaje mi się, że trudno mi się zorientować, jaki byłby dobry sposób na uzyskanie informacji o POM z projektu, w którym wykonujesz...