datatables bootstrap pagination - pokaż tylko poprzedni / następny

Integrowałem wtyczkę jQuery DataTables z moją aplikacją railsową za pomocą klejnotu rweng / jquery-datatables-rails. To jest zajebiste. Posunęłam się nawet do tego, aby nadać mu styl z bootstrapem.

Mam więc bootstrap i kaminari do paginacji (nie wiem, czy to ma znaczenie). Jest też klejnot kaminari-bootstrap.

W każdym razie tabela DataTables pokazuje poprzednią 1 2 3 4 5 następną i jest po prostu masywna. Jak mogę stracić te liczby i po prostu mieć następny?

obecnie wywołuje datatable z:

jQuery ->
 $('#companyBoxList').dataTable
  sDom: "<'row-fluid'<'span6'l><'span6'f>r>t<'row-fluid'<'span6'i><'span6'p>>"
  sPaginationType: "bootstrap"
  bJQueryUI: true
  bProcessing: true
  bServerSide: true
  sAjaxSource: $('#companyBoxList').data('source')

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion