Dodaj tabelę (wyrównane bloki tekstu), aby narysować w R

Chciałbym dodać małą tabelę (na przykład jako legendę) do fabuły wR. Myślę o czymś takim:

t <- wantedTableMethod(
  row("param1", "param2", "param3", "param4")
  , row(value11, value12, value13, cell(value14, adj=0))
  , row(value21, value22, value23, value24)
  , row(value31, value32, value33, cell(value34, adj=1))
  border = F
)
plot(1,1)
legend("topleft", t)

Wszystkie wartości kolumny powinny mieć takie samo przesunięcie. Czy coś takiego jest możliwe wRlub czy muszę wyrównać każdą wartość ręcznie?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion