Wyniki wyszukiwania dla "ofnhookproc"

3 odpowiedź

Dostosowywanie okna dialogowego Win32 File Save

Próbuję zapisać plik za pomocą