What are good examples of genetic algorithms/genetic programming solutions? [Zamknięte]

Algorytmy genetyczne (GA) iprogramowanie genetyczne (GP) to interesujące obszary badań.

Chciałbym wiedzieć o konkretnych problemach, które rozwiązałeś przy użyciu GA / GP i jakich bibliotek / frameworków używałeś, jeśli nie wyrzuciłeś własnych.

Pytania:

Jakie problemy rozwiązałeś za pomocą GA / GP?Jakich bibliotek / ram użyłeś?

Szukam doświadczeń z pierwszej ręki, więc proszę, nie odpowiadaj, chyba że masz.

questionAnswers(30)

yourAnswerToTheQuestion