Python Homework - tworzenie nowej listy

Przydzial:

Napisz funkcję o nazwiesplitList(myList, option) która pobiera jako dane wejściowe listę i opcję, która wynosi 0 lub 1. Jeśli wartością opcji jest 0, funkcja zwraca listę składającą się z elementów w myList, które są ujemne, a jeśli wartość opcji jest 1, funkcja zwraca listę składającą się z elementów w myList, które są równe.

Wiem, jak określić, czy liczba jest parzysta i czy liczba jest ujemna. Walczę z tym, jak zwrócić nową listę liczb ujemnych lub parzystych na podstawie „opcji”

Oto, co do tej pory osiągnąłem:

def splitList(myList):
  newlist = []
  for i in range(len(myList)):
    if (myList[i]%2 == 0):
      newlist.append(myList [i])
  return newlist

Ten program daje następujący błąd:

Traceback (most recent call last): File "<string>", line 1, in <fragment> 
builtins.TypeError: splitList() takes exactly 1 positional argument (4 given)

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion