xmltask mylić o dtd

Próbuję użyć xmltask dla ant, aby zmodyfikować plik w podkatalogu:

project/path/to/file.xml

Plik odnosi się do DTD w następujący sposób:

<!DOCTYPE data SYSTEM "mydtd.dtd">

Nie mam możliwości zmiany tych dokumentów.

Ten DTD jest przechowywany w tym samym podkatalogu, który zawsze działał poprawnie:

project/path/to/mydtd.dtd

Niestety, xmltask próbuje zlokalizować dtd w katalogu najwyższego poziomu mojego projektu, w którym znajduje się mój plik kompilacji i skąd uruchamiam:

[xmltask] java.io.FileNotFoundException: /home/me/project/mydtd.dtd (system nie może znaleźć określonego pliku)

Widzę w dokumentacji xmltask, że mogę to poprawić za pomocąxmlcatalog element, aby powiedzieć, gdzie szukać pliku. Ale muszę użyćdtd element i mogę znaleźć tylko przykłady tego elementu, a nie dokumentacji; przykłady pokazują tylko identyfikator publiczny, a jeśli poprawnie rozumiem XML, dokument ten nie ma. W każdym razie nie powinienem tego określać, ponieważ mój dokument już mówi, że mój DTD jest przechowywany lokalnie i pokazuje, gdzie jest?

Dlaczego xmltask nie znajduje poprawnie DTD? Jak najlepiej naprawić lub obejść tę sytuację?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion